JAMES HARDIE EUROPE GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA) ODDZIAŁ W
POLSCE


ul. Migdałowa 4
PL 02-796 Warszawa
Fax: +48 22 6451559


Marek Mańkowski
Dyrektor Oddziału w Polsce
 tel. kom. +48 601 931 664
marek.mankowski@jameshardie.com

Rafał Gasiewicz
Kierownik Działu Technicznego
tel kom. +48 502 360 475
rafal.gasiewicz@jameshardie.com

Marek Piotrowski
Techniczny Konsultant Sprzedaży
tel. kom. +48 601 229 525
marek.piotrowski@jameshardie.com
 
Jarosław Kijak
Koordynator ds. budownictwa szkieletowego, Kierownik Regionu Południe
tel. kom. +48 603 930 178
jaroslaw.kijak@jameshardie.com

Remigiusz Kędziora
Kierownik Regionu Północny-Zachód
tel. kom. +48 603 930 179
remigiusz.kedziora@jameshardie.com
 
Łukasz Wieczorkowski
Kierownik Regionu Centrum
tel. kom. +48 507 784 639
lukasz.wieczorkowski@jameshardie.com
 
Robert Wojciechowski
Kierownik ds. administracyjnych
tel. kom. +48 601 801 179
robert.wojciechowski@jameshardie.com
 
Piotr Kosiński
Specjalista ds. logistyki
tel. kom. +48 507 784 686
piotr.kosinski@jameshardie.com
×