James Hardie Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
Regon: 363031900 NIP: PL1080021707
 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego pod numerem KRS 0000690145.
 
Członek grupy: James Hardie Europe GmbH Bennigsen-Platz 1 40474 Düsseldorf

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Düsseldorf numer ewidencyjny HRB 85357 DE 813656604

Dyrektor wykonawczy: Christian Claus, Brian Jungwirth, Jürgen Hartmann
 
Kontakt: [email protected]
 
Strona została zaprojektowana przez działy marketingu naszej firmy w Düsseldorfie i Warszawie.
 
© 2023 James Hardie Europe GmbH. TM i ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy James Hardie Technology Limited i firmy James Hardie Europe GmbH. Warunki do pobrania:General Terms and Conditions of Sales and Service 

General Terms and Conditions of Purchase

Performance, Loading and Delivery Terms and Conditions for Haulage Partners

James Hardie Europe GmbH Quality Policy

James Hardie Europe GmbH Environmental Policy

×