Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych


1. Wstęp
W firmie James Hardie zobowiązaliśmy się do przestrzegania poprawności, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera m.in. opis kategorii danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę, informacje o sposobie, w jaki Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej nasza firma przetwarza Państwa dane osobowe, jak też, w jaki sposób chroniona jest Państwa prywatność. Proszę zapoznać się uważnie z niniejszym oświadczeniem, które pozwoli Państwu poznać nasze stanowisko, stosowane przez nas metody przetwarzania Państwa danych osobowych, jak też sposób, w jaki postępujemy z Państwa danymi.
W skład grupy James Hardie wchodzą różne spółki. W przypadku kontaktów z którąś z nich administratorem Państwa danych osobowych jest firma, która sama lub przy współpracy z innym podmiotem lub podmiotami należącymi do grupy James Hardie decyduje o tym, dlaczego i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą przetwarzane. Listę spółek należących do grupy James Hardie, których dotyczy niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych, znaleźć można w rozdziale 18.
Jeżeli w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych spotkają się Państwo z wyrażeniami „my”, „nam”, „nasz” lub „James Hardie”, to wyrażenia te należy rozumieć jako oznaczenie firmy (firm) należącej do grupy James Hardie i przetwarzającej Państwa dane osobowe jako administrator w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
James Hardie w ramach swej bieżącej działalności przetwarza różne kategorie danych osobowych. Mogą to być dane osobowe osób fizycznych pracujących dla potencjalnych i obecnych dostawców i klientów, włącznie z pracownikami takich podmiotów, jak handlowcy, dystrybutorzy, architekci i firmy budowlane. Mogą to być także dane osobowe osób fizycznych przeglądających nasze strony internetowe, pobierających nasze aplikacje online, nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub podczas imprez promocyjnych, lub kontaktujących się z nami telefonicznie.
Generalnie firma James Hardie gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe, o ile istnieje ku temu podstawa prawna. Podstawa prawna obejmuje także sytuacje, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy lub oferowanych przez nas usług, jak też sytuacje, gdy w grę wchodzi nasz uzasadniony prawnie interes lub przetwarzanie na podstawie udzielonej zgody.
2. Od kogo i w jaki sposób możemy gromadzić dane osobowe?
Możemy gromadzić i przetwarzać dane z następujących kategorii podmiotów danych:
 • Byli, obecni i potencjalni klienci, w tym między innymi  handlowcy, dystrybutorzy, sprzedawcy detaliczni, partnerzy dystrybucyjni, wykonawcy, architekci i użytkownicy końcowi (dalej wspólnie jako „klienci”);
 • Byli, obecni i potencjalni dostawcy towarów i usług będący osobami fizycznymi, w tym między innymi nasi dotychczasowi pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy, doradcy, biegli, członkowie rady zarządzającej, biegli rewidenci, handlowcy, dystrybutorzy, dostawcy i sprzedawcy (dalej wspólnie jako „dostawcy”);
 • uczestnicy konkursów sponsorowanych;
 • osoby kierujące do naszej firmy skargi, korespondencję i pytania;
 • obecni, byli i potencjalni akcjonariusze i udziałowcy;
 • osoby występujące w charakterze powoda lub pozwanego w toczących się lub potencjalnych sporach sądowych;
 • osoby do kontaktów z branży marketingu, dziennikarze, osoby do kontaktów ze strony stowarzyszeń branżowych i osoby do kontaktów z branży lobbingowej; i
 • osoby fizyczne przeglądające nasze strony internetowe, pobierające nasze aplikacje online, nawiązujące kontakt z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub imprez promocyjnych, lub kontaktujące się z nami telefonicznie.
 
Gromadzimy Państwa dane osobowe, ponieważ udostępnili nam je Państwo:
 • wprowadzając je na jednej z naszych stron internetowych;
 • podczas wizyty w naszych sklepach;
 • za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych;
 • za pośrednictwem platform mediów społecznościowych;
 • podczas kontaktu z nami za pośrednictwem telefonu, e-maila lub w inny sposób;
 • zgłaszając się do konkursów, które organizujemy;
 • uczestnicząc w sondażach, które przeprowadzamy lub których przeprowadzenie zlecamy;
 • rejestrując się do odbioru gazetek, informacji o akcjach promocyjnych i innych komunikatów;
 • uczestnicząc w akcjach promocyjnych, seminariach lub szkoleniach; i
 • zakładając konto w naszej firmie.
 
Lub możemy Państwa dane osobowe gromadzić sami:
 • ponieważ wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie Państwa danych osobowych w ramach naszej firmowej strony internetowej, profilu publicznego, w sieci społecznościowej podmiotu trzeciego lub na innej stronie internetowej, którą Państwo prowadzą lub z której Państwo korzystają;
 • ponieważ wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie Państwa danych osobowych w rejestrach online, na branżowych platformach i stronach internetowych w celu nawiązywania kontaktów z podmiotami trzecimi, włącznie z dostawcami i klientami;
 • ponieważ Państwa dane osobowe są dostępne publicznie, na przykład w przypadku dziennikarzy, osób do kontaktów ze strony stowarzyszeń branżowych lub z branży lobbingowej;
 • ponieważ odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, na której możemy monitorować np. dane o użytkowaniu, dane lokalizacyjne, weblogi, pozostałe dane komunikacyjne i źródła, do których uzyskają Państwo dostęp;
 • informacje techniczne, w tym dane anonimowe gromadzone przez serwer hostingowy do celów statystycznych, adres protokołu internetowego (IP) używanego do podłączenia Państwa komputera lub urządzenia do internetu, typ i wersje przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę; i
 
3. Jakie dane gromadzimy?
Możemy na przykład gromadzić i przetwarzać następujące dane:
 • Nazwisko
 • Uzgodnione dane (adres, telefon, faks, e-mail)
 • Nazwę firmy, dla której Państwo pracują;
 • Nazwę stanowiska i/lub funkcji;
 • Dział i/lub jednostkę organizacyjną;
 • Państwa podpis;
 • Informacje o klientach (historia zamówień, usługi posprzedażowe, historie gwarancji, preferencje zakupowe itp.);
 • Dane technologiczne (adresy IP i dane zapisane w plikach cookies – więcej informacji o plikach cookies znaleźć można w rozdziale 12 poniżej);
 • Dane geolokalizacyjne, np. w przypadku potwierdzenia doręczenia za pomocą urządzenia mobilnego z włączoną funkcją umożliwiającą lokalizację urządzenia przez GPS;
 • Ocenę kredytową i dane bankowe;
 • Limit kredytowy i warunki płatności;
 • Dane identyfikacyjne podane w urzędowych dokumentach tożsamości, o ile dopuszczają to przepisy krajowe;
 • Informacje dotyczące sprzedaży produktów i usług;
 • Wizerunek (np. fotografie);
 • Korespondencję lub inne formy komunikacji z nami w sprawie naszych produktów, usług lub działalności gospodarczej.
 
4. Do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe?
Zgromadzone o Państwu informacje wykorzystujemy w następujących celach:
 • obsługa klienta, w tym oferowanie klientom produktów i usług; odbiór, weryfikacja, przetwarzanie i doręczanie zamówień i zwrotów towaru; wystawianie faktur i przetwarzanie płatności; zarządzanie limitami kredytowymi, cele związane z gwarancją, wsparciem technicznym lub innymi podobnymi planami; zakładanie i administrowanie kontami klientów;
 • komunikowanie się z klientami, w tym odpowiadanie na prośby o udzielenie pomocy i przesyłanie informacji o stanie zamówień klientów pocztą, e-mailem, telefonicznie i/lub w formie wiadomości tekstowej;
 • cele administracyjne, w tym ustalenie, w jaki sposób klienci wchodzą na nasze strony internetowe i w jaki sposób z nich korzystają (tzw. analityka sieciowa, więcej informacji znaleźć można w rozdziale 13 poniżej), jak też, w jaki sposób korzystają z platform mediów społecznościowych (więcej informacji znaleźć można w rozdziale 15 poniżej);
 • marketing online w zależności od zainteresowań (marketing celowany, więcej informacji znaleźć można w rozdziale 12),
 • cele marketingowe i promocyjne, także za pośrednictwem e-maila lub podobnych środków elektronicznych, przesyłanie gazetek i biuletynów informacyjnych, ofert specjalnych i promocji lub inny kontakt z klientami w sprawach produktów, usług lub informacji;
 • weryfikacja i realizacja zamówień, historie sprzedaży lub zakupów od dostawców; wymiana informacji, w tym wskaźniki wydajności, wskaźniki dotyczące towarów lub usług; organizowanie seminariów, promocji, kursów szkoleniowych i działań marketingowych;
 • umożliwienie zarządzania strukturą podmiotu, kierowanie i składanie sprawozdań kierownictwu, zarządzanie kontaktami organizacji;
 • aktualizacja, poprawianie, blokowanie lub usunięcie danych osobowych, o ile ma to istotne znaczenie; umożliwienie podmiotom danych dostępu do ich danych osobowych i ich kontrolę; i
 • cele badawcze, tzn. także w związku z doświadczeniami klientów w ramach badań rynku i branży; wykorzystanie w codziennej korespondencji (np. wiadomości e-mailowe, listy itd.); wywiązywanie się z konkretnych obowiązków prawnych, włącznie z odpowiedziami na zarządzenia sądu; wsparcie funkcji zarządzania ryzykami, funkcji przestrzegania przepisów, funkcji prawnej i funkcji audytu.
 
5. Podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na następującej podstawie prawnej:
Podstawa prawna Rodzaj przetwarzania (przykłady)
Uzasadnione prawnie interesy
Naszymi uzasadnionymi prawnie interesami są:
 • prowadzenie działalności gospodarczej, promocja i rozwój działalności gospodarczej;
 • rozwój gospodarczy, marketing i badania rynku;
 • świadczenie usług na rzecz klientów, wiedza o klientach i rynku, na którym prowadzimy działalność gospodarczą;
codzienne komunikowanie się z klientami, dostawcami i pozostałymi osobami za pośrednictwem poczty, e-maila, telefonu i/lub wiadomości tekstowych; w tym udzielanie odpowiedzi na pytania i zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych, wsparcie techniczne lub inne podobne cele;
 • zarządzanie limitami kredytowymi klientów;
 • udzielanie aktualnych informacji o spółkach grupy James Hardie;
 • w przypadkach, gdy spółki grupy James Hardie współpracują z sobą przy świadczeniu usług operacyjnych, usług IT, usług personalnych, finansowych, marketingowych i obsłudze klienta na rzecz innych spółek należących do grupy;
 • pomoc w ochronie bezpieczeństwa, integralności i dostępności naszych produktów, systemów i usług;
 • badania rynku w celu poprawy naszych produktów i/lub usług i lepszego rozpoznania rynku;
 • organizowanie seminariów, imprez, kursów szkoleniowych i działań marketingowych;
 • zapobiegania oszustwom i innej działalności przestępczej;
 • kontrola poprawności posiadanych przez nas danych osobowych, lepsze rozumienie potrzeb klienta; rozpatrywanie wniosków związanych z wykonywaniem praw podmiotów danych osobowych, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO);
 • przetwarzanie przekazanych nam danych Państwa klientów do celów, do których zostały nam przekazane, jak też do sporządzenia dokumentu sprzedaży i dostawy;
 • realizacja dostaw do Państwa i Państwa klientów;
 • umożliwienie zarządzania strukturą podmiotu, kierowanie i składanie sprawozdań kierownictwu, zarządzanie kontaktami organizacji;
 • przekazywanie Państwu informacji marketingowych, także za pośrednictwem e-maila lub podobnych środków elektronicznych, przesyłanie gazetek i biuletynów informacyjnych, ofert specjalnych i promocji lub inny kontakt w sprawach produktów, usług lub informacji;
 
w przypadku, gdy spółki grupy James Hardie łączą swe produkty, usługi, systemy, bazy danych i spółki w celu kontynuowania działalności i prowadzenia centralnego i efektywnego zarządzania. Sytuacje takie mogą mieć miejsce, gdy dane znajdujące się w systemie marketingowym lub systemie CRM jednej spółki grupy James Hardie, np. Fermacell GmbH, są łączone i/lub przenoszone do systemu marketingowego lub systemu CRM innej spółki grupy James Hardie, np. James Hardie Europe B.V.
 • udostępnianie narzędzi cyfrowych lub funkcji naszym klientom i użytkownikom naszych stron internetowych;
 • profilowanie i analizy statystyczne. Możemy na przykład łączyć różne kategorie danych osobowych, które gromadzimy o Państwu online lub w związku z zakupem naszego towaru;
 • kiedy przeglądają Państwo nasze strony internetowe, mogą Państwo korzystać z pewnych plików cookies;
 • kiedy wchodzą Państwo na nasze platformy mediów społecznościowych, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować;
 • w pewnych okolicznościach w celu wykorzystania Państwa fotografii, filmów lub listów polecających/referencji;
 • wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych.
Realizacja umowy
Udostępnione przez Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcie umowy lub realizacja umowy zawartej z Państwem lub podjęcie niezbędnych kroków w celu zawarcia lub wywiązania się z zawartej z Państwem umowy;
 • dostarczenie do Państwa produktów lub realizacja usług; lub
 • prowadzenie z Państwem rozmów na temat nowego produktu lub usługi;
realizacja dostaw do Państwa i Państwa klientów;
zakładanie i prowadzenie kont klientów; przyjmowanie, weryfikacja, przetwarzanie i dostarczanie zamówień, jak też przetwarzanie zwrotów towaru; wystawianie faktur i przetwarzanie płatności;
 
składanie zamówień u dostawców i obsługa tych zamówień; przetwarzanie faktur i realizacja płatności; wymiana informacji, włącznie ze wskaźnikami wydajności, dotyczącymi towarów lub usług;
 
codzienne komunikowanie się z klientami i dostawcami za pośrednictwem poczty, e-maila, telefonu i/lub wiadomości tekstowych; w tym udzielanie odpowiedzi na pytania i zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych, wsparcie techniczne lub inne podobne cele;
w przypadku gdy zgłoszą się Państwo online do konkursu lub akcji promocyjnej, w celu zarządzania konkursem lub akcją promocyjną i informowania zwycięzców;
 • wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych.
Wywiązywanie się z obowiązków prawnych
Chodzi o sytuacje, kiedy to mamy obowiązek przekazać lub udostępnić Państwa dane osobowe na mocy obowiązującego prawa lub na żądanie organów administracji publicznej, lub funkcjonariuszy policji, lub sił bezpieczeństwa.
 • przestrzeganie wymogów związanych z bezpieczeństwem narodowym, egzekwowaniem prawa lub w celu zapobiegania działalności niezgodnej z prawem;
 • identyfikowanie Państwa w razie kontaktu z Państwa strony;
 • weryfikacja poprawności posiadanych przez nas danych; 
 • wywiązywanie się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo w dziedzinie transparentności.
Zgoda
Jeżeli podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda na taki proces, to w dowolnej chwili mogą Państwo zgodę tę wycofać, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych zamieszczonych pod koniec niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. W przypadku odwołania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zakładać się będzie, że przed jej odwołaniem informacje te wykorzystywaliśmy zgodnie z prawem.
 • przekazywanie Państwu informacji marketingowych, także za pośrednictwem e-maila lub podobnych środków elektronicznych, przesyłanie gazetek i biuletynów informacyjnych, ofert specjalnych i promocji lub inny kontakt w sprawach produktów, usług lub informacji, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy nie działamy w oparciu o inną podstawę prawną, jak np. uzasadniony prawnie interes;
 • w przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie Państwa fotografii lub filmów, lub jeżeli udostępnią nam Państwo listy polecające/referencje, które chcielibyśmy wykorzystać do celów prowadzonej przez nas działalności.
 
6. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?
Jeżeli umożliwiają to obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, to przekazane nam informacje mogą być udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • Upoważnione osoby pracujące dla nas lub w naszym imieniu (np. osoby pracujące na stanowiskach związanych z działalnością operacyjną, IT, zasobami ludzkimi, finansami, marketingiem i obsługą klienta).
 • Pośrednicy, dostawcy usług i doradcy, z usług których korzystamy (np. spółki grupy James Hardie, zewnętrzni dostawcy i doradcy świadczący usługi związane z marketingiem, obsługą klienta, transportem, przechowywaniem, archiwizacją i analizą danych osobowych, tworzeniem aplikacji, kartami płatniczymi i kartami kredytowymi, zaopatrzeniem i kontrolą zgodności);
 • Nasi kontrahenci, w celu przedstawienia Państwu wspólnej oferty produktów i usług powiązanych z naszymi produktami i usługami lub gdy kontrahenci ci sponsorują nasze imprezy i konferencje, lub gdy w nich uczestniczą.
 • Inne upoważnione podmioty trzecie w związku z potencjalną sprzedażą, odsprzedażą lub zbyciem spółki lub spółek grupy James Hardie (w tym ewentualnych udziałów w spółce) lub połączeniem ich produktów, usług, działań, spółek i/lub przedsiębiorstw powiązanych.
 • Podmioty trzecie w celu egzekwowania naszych warunków, umów, zasad lub reguł, w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa, integralności i dostępności naszych produktów, systemów i usług; wykonywania lub ochrony praw i majątku spółek grupy James Hardie (włącznie z własnością intelektualną), przestrzegania wymogów wynikających z przepisów, lub w innych przypadkach, jeżeli w dobrej wierze przypuszczamy, że udostępnienie danych jest wymagane z mocy prawa (włącznie z odpowiedzią na wezwanie prawne lub inne żądanie policji lub sił bezpieczeństwa).
 • Policja i siły bezpieczeństwa lub organy administracji publicznej, o ile jest to konieczne z przestrzeganiem obowiązującego prawa.


O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym członkom lub przetwarzane przez innych członków grupy James Hardie, m.in. także przez podmioty wymienione w rozdziale 18.   Do takich sytuacji może dojść:
 • w przypadkach, gdy spółki grupy James Hardie współpracują z sobą przy świadczeniu usług operacyjnych, usług IT, usług personalnych, finansowych, marketingowych i obsłudze klienta na rzecz innych spółek należących do grupy;
 • w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa, integralności i dostępności naszych produktów, systemów i usług;
 • w przypadkach, gdy różne spółki grupy James Hardie wspólnie pracują nad produktami i usługami; i
 • w przypadkach, gdy spółki grupy James Hardie łączą swe produkty, usługi, systemy, bazy danych i spółki. Sytuacje takie mogą mieć miejsce, gdy dane znajdujące się w systemie marketingowym lub systemie CRM jednej spółki grupy James Hardie są łączone i/lub przenoszone do systemu marketingowego lub systemu CRM innej spółki grupy James Hardie.


Jeżeli inni członkowie grupy James Hardie lub takie podmioty trzecie są „podmiotami przetwarzającymi”, to wykonują one swoje zadania w imieniu administratora danych i na podstawie jego poleceń w wyżej wymienionych celach.
7. Międzynarodowe przekazywanie danych
Przy udostępnianiu danych między członkami grupy James Hardie lub z podmiotami trzecimi może dojść do sytuacji, że Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w pozaeuropejskich systemach prawnych. Jeżeli takie jurysdykcje nie mają odpowiedniego stopnia ochrony (jak to określa Komisja Europejska w art. 45 RODO), przed udostępnieniem tych danych zapewnimy, aby takie udostępnienie oparte było na odpowiednich gwarancjach, na przykład na podstawie oświadczenia odbiorcy w przypadku Tarczy Prywatności UE-USA (wyłącznie dla odbiorców z USA) lub poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z odbiorcą.
Mają Państwo prawo do otrzymania wykazu odbiorców z krajów trzecich i kopii konkretnych uzgodnień zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych. W tym celu powinni się Państwo do nas zwrócić, korzystając z danych kontaktowych podanych w rozdziale 16.
 
8. Zabezpieczenie Państwa danych osobowych
W celu ochrony prywatności danych osobowych wprowadziliśmy rozwiązania fizyczne, techniczne i administracyjne.  Na bieżąco aktualizujemy i testujemy nasze technologie zabezpieczające. Ogólnie staramy się ograniczyć dostęp do Państwa danych osobowych do osób wykonujących pracę na rzecz spółek grupy James Hardie, którym znajomość tych informacji potrzebna jest do wykonywania pracy, przy czym taki dostęp ma miejsce zawsze zgodnie z obowiązującym prawem.
Oprócz tego osoby, które wykonują dla nas pracę, szkolimy i informujemy o tym, jak ważne jest zachowanie tajemnicy, ochrona prywatności i zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.  Zobowiązujemy się do przyjęcia odpowiednich rozwiązań dyscyplinarnych w celu egzekwowania wywiązywania się przez naszych pracowników z obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.
Jednakże pragniemy podkreślić, że pomimo naszych starań żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe i niezawodne. Nie jesteśmy w stanie zapewnić, jak też nie deklarujemy i nie gwarantujemy, że przekazane przez Państwa informacje pozostaną bezpieczne. Nie gwarantujemy także, że informacje te nie zostaną w sposób nieuprawniony udostępnione, przekazane, zmienione, zniszczone lub wykorzystane.
Jeżeli dowiemy się o naruszeniu zabezpieczeń, to postaramy się o tym Państwa powiadomić elektronicznie, aby mogli Państwo przyjąć odpowiednie rozwiązania zabezpieczające. W razie naruszenia zabezpieczeń możemy także zamieścić odpowiednie powiadomienie na naszej stronie internetowej. W zależności od Państwa miejsca zamieszkania, może Państwu przysługiwać także prawo do otrzymania pisemnego powiadomienia o naruszeniu zabezpieczeń.
9. Archiwizacja i przechowywanie danych
Państwa dane osobowe mogą być zapisane w różnych aktywach, m.in. w naszych systemach CRM i ERP, w wykazie klientów poczty, na serwerach firmy James Hardie i na serwerach usług (w chmurze), z których firma James Hardie korzysta, znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, Australii i krajach Unii Europejskiej. O ile będzie to możliwe, podczas archiwizacji i przesyłania postaramy się zaszyfrować Państwa dane.
Z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązujące prawo lub wymogi wynikające z przepisów dopuszczają lub wymagają odmiennego postępowania (w szczególności w związku z okresem przechowywania danych), firma James Hardie postara się przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędnie potrzebny do osiągnięcia celów, dla których te dane osobowe były gromadzone. Państwa dane osobowe będziemy także przechowywać i wykorzystywać przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporów i/lub wykonywania naszych praw i egzekwowania uzgodnień. Dane dotyczące kont obecnych, byłych i potencjalnych klientów i dostawców będziemy przechowywać przez okres aktywności konta, a następnie przez okres odpowiadający ustawowemu okresowi przechowywania danych. Nieidentyfikowalne i ogólne informacje mogą być przechowywane przez czas nieokreślony. Bliższe informacje znaleźć można w naszych zasadach przechowywania danych, które udostępniamy na życzenie.
10. Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia Państwa danych osobowych, jak też pozostałe prawa podmiotu danych
Ogólne rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO) oraz inne przepisy pozostałych krajów dotyczące ochrony prywatności przyznają podmiotom danych określone prawa.
Prawo do dostępu i sprostowania: Mają Państwo prawo żądać dostępu do swych danych osobowych, które firma James Hardie przechowuje, jak też żądać sprostowania niedokładnych danych Państwa dotyczących.
Prawo do usunięcia danych osobowych: Pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych mogą Państwo żądać usunięcia swych danych. Nie dotyczy to danych osobowych, dla których obowiązuje ustawowy termin ich przechowywania lub które są niezbędne do ustalenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Prawo do wniesienia skargi:  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza niniejsze obowiązujące przepisy.
Prawo do ograniczenia przetwarzania: W określonych przypadkach przysługuje Państwu prawo do ograniczenia sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Przenoszenie danych: Jeżeli podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda lub fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne do celów realizacji zawartej z Państwem umowy, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, to mają Państwo prawo do otrzymania wszelkich danych osobowych, które udostępnili Państwo firmie James Hardie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jak też do żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo do wniesienia sprzeciwu: Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego prawnie interesu, to mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących Państwa szczególnej sytuacji, zaś my mamy obowiązek zaprzestać takiego procesu, o ile nie wykażemy, że nasze ważne prawnie uzasadnione interesy jako administratora mają nadrzędny charakter wobec Państwa interesów, praw i wolności lub że przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest uzasadniony prawnie interes, to zazwyczaj zakładamy, że jesteśmy w stanie wykazać ważny interes prawny, jednak każdy przypadek będziemy oceniać indywidualnie. Mają Państwo również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. Proszę zapoznać się z rozdziałem „Informacje o Państwa prawie do wniesienia sprzeciwu”.
Prawo do wycofania udzielonej zgody: Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać pozwolenie, przy czym w wyniku takiego działania przetwarzanie danych na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem nie może być uznane za bezprawne.  Powyższe ustalenia dotyczą przede wszystkim plików cookies. Z tego względu na naszej stronie internetowej wprowadziliśmy specjalną funkcję.
11. Czy muszą Państwo obowiązkowo udostępnić swoje dane osobowe?
Mogą się Państwo kontaktować z nami bez udostępniania jakichkolwiek danych osobowych. Pragniemy jednak podkreślić, że w takim przypadku pewne usługi i funkcje mogą być niedostępne.
12. Cookies (informacje istotne wyłącznie dla użytkowników naszej strony internetowej)
Cookies. Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które strona internetowa może umieścić w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie przeglądania tej strony, na przykład w celu oferowania funkcji ustawień językowych, pomocy podczas analizy wydajności strony internetowej, jak też w celu oferowania treści istotnych podczas przeglądania strony.  Pliki cookies umieszczane są w przeglądarce użytkownika. Plik cookie pomaga danej stronie internetowej lub innej stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika podczas kolejnej wizyty. Większość plików cookies nie będzie gromadzić informacji pozwalających na identyfikację użytkownika jako osoby (danych osobowych), lecz informacje o charakterze ogólnym, dotyczące tego, w jaki sposób użytkownicy wchodzą na stronę internetową i jak z niej korzystają. Pliki cookies mogą być jednak wykorzystywane do tworzenia profilu aktywności użytkownika w internecie. Pozostałe informacje znajdą Państwo w rozdziale 13.
Informacje o rodzajach i kategoriach plików cookies, z których korzystamy oraz o tym, jak mogą Państwo nimi zarządzać poprzez ich dezaktywację, odmowę ich instalacji lub usunięcie, znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o korzystaniu z plików cookies. W celu uzyskania dalszych informacji mogą Państwo także kliknąć na poniższy przycisk ustawień plików cookies. 


Tagi. Niniejsza strona internetowa może korzystać z tagów. Tag to ogólna nazwa elementów kodowania umieszczonych na naszej stronie internetowej. Większość tagów służy do prostego opisania zawartości strony, ale niektóre rodzaje tagów zawierają elementy programowania lub umieszczają na stronie dynamiczną treść, jak pliki wideo lub audio.  Niektóre tagi, zwłaszcza zaś te, które służą do umieszczania treści lub funkcji ze źródeł pochodzących spoza naszej domeny, mogą stanowić ryzyko naruszenia prywatności, które wymaga oceny i kontroli. Chodzi o tagi podmiotów trzecich. W większości przypadków mają one charakter wartości dodanej dla naszej strony internetowej. Aby jednak zdawać sobie sprawę z grożącego ryzyka, muszą Państwo wiedzieć, że takie tagi istnieją. Większość plików cookies umieszczonych na naszej stronie internetowej ustawiona będzie za pośrednictwem tych tagów, ale niektóre nich mogą także gromadzić dane o Państwu bez korzystania z cookies.
13. Analityka sieciowa (informacje istotne wyłącznie dla użytkowników naszej strony internetowej)
Korzystamy z analityki sieciowej w celu pomiaru aktywności na stronie internetowej i wyszczególnienia najczęściej przeglądanych elementów strony internetowej, czyli w celu poprawy widoczności naszych treści. Umożliwia nam to narzędzie Google Analytics firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako „Google”). Stosujemy Google Analitics z funkcją uzupełniającą, którą Google oferuje w celu anonimizacji adresów IP. W związku z tym Google przechowuje skrócone adresy IP. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec gromadzenia lub przetwarzania swoich danych za pomocą następującego linku, który pozwala na pobranie i instalację wtyczki przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Google Analytics korzysta z plików cookies. Firma Google ma swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednak posiada certyfikat zgodny z Tarczą Prywatności  EU–USA (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).
14. Linki do innych stron internetowych (informacje istotne wyłącznie dla użytkowników naszej strony internetowej)
Na naszej stronie internetowej możemy zamieścić linki do stron, których mogą Państwo potrzebować, a które nie są z nami powiązane. Po kliknięciu w te linki opuszczą Państwo naszą stronę internetową. Nie kontrolujemy stron internetowych, do których prowadzą linki. Takie strony internetowe mają swoje własne zasady i procedury dotyczące ochrony danych osobowych online. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za metody ochrony danych osobowych ani za treści zamieszczone na stronach internetowych, które nie są z nami powiązane. W celu wykluczenia wątpliwości informujemy, że niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie odnosi się do danych osobowych, które postanowią Państwo udostępnić stronom internetowym niepowiązanych z nami podmiotów trzecich.
 
Możemy wyświetlać reklamy podmiotów trzecich. Reklamodawcy ci mogą zwrócić się do Państwa o udostępnienie danych osobowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za postępowanie podmiotów zamawiających reklamę na naszych stronach internetowych w dziedzinie ochrony danych osobowych. Jednak wzywamy naszych kontrahentów i reklamodawców do przyjęcia zasad ochrony danych osobowych zgodnych z wymogami wynikającymi z prawa krajowego.
15. Media społecznościowe i inne platformy (informacje istotne wyłącznie dla użytkowników naszej strony internetowej)
Mogą się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem stron internetowych mediów społecznościowych. Mogą Państwo zdecydować także o połączeniu swojego konta prowadzonego na naszej stronie ze stronami mediów społecznościowych podmiotów trzecich. W przypadku połączenia swoich kont lub w razie komunikacji z nami na stronie lub za pośrednictwem strony internetowej mediów społecznościowych podmiotów trzecich mogą nam Państwo umożliwić bieżący dostęp do określonych informacji z Państwa konta prowadzonego w mediach społecznościowych (np. nazwisko, adres e-mail, fotografię, płeć, datę urodzin, zamieszczone wpisy lub wpisy oznaczone przez Państwa jako ulubione). 
 
Jeżeli w trakcie komunikowania się z naszą stroną internetową za pośrednictwem stron internetowych mediów społecznościowych przyślą nam Państwo informację, to w zależności o Państwa ustawień prywatności informacje te mogą być publicznie dostępne w internecie. To, jakie informacje Państwo udostępniają, mogą Państwo kontrolować za pomocą ustawień prywatności dostępnych na niektórych stronach mediów społecznościowych. Więcej informacji o możliwości zmiany Państwa ustawień prywatności i o sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi przez strony mediów społecznościowych podmiotów trzecich, znaleźć można w ich podpowiedziach dotyczących ochrony prywatności, w oświadczeniach o ochronie danych osobowych i warunkach korzystania.
16. Biura ochrony prywatności i danych osobowych, inspektorzy ochrony danych osobowych
Firma James Hardie powołała biura ochrony prywatności i danych osobowych (Privacy and Data Protection Office), w których pracują specjaliści ds. ochrony danych osobowych. Biura te znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Australii.   Poza tym firma James Hardie powołała inspektora ochrony danych osobowych z uprawnieniami na terytorium Niemiec.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub w razie podejrzenia, że Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone, proszę zwracać się do nas z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

James Hardie Europe GmbH

Bennigsen-Platz 1

40474 Düsseldorf

NiemcyNiemcy (wyłącznie): [email protected] 

Europa (ogólnie): [email protected] 
 
17. Wersja
Niniejsza wersja oświadczenia o ochronie danych osobowych pochodzi z dnia 6. lipca 2018 r. i zastępuje oświadczenie o ochronie danych osobowych z dnia 10. kwietnia 2018 r. Do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych możemy okresowo wprowadzać zmiany. Zmienione oświadczenie o ochronie danych osobowych zamieścimy na naszej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia zasadniczych zmian zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa prześlemy Państwu odpowiednie powiadomienie. Nasi klienci, dostawcy i zarejestrowani użytkownicy strony internetowej zostaną poinformowani o zmianach z wyprzedzeniem.
18. Podmioty
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych odnosi się do niżej wymienionych podmiotów należących do grupy James Hardie, które przetwarzają Państwa dane osobowe.  Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych odnosi się także do ewentualnych niewymienionych podmiotów, o ile określono, że oświadczenie o ochronie danych osobowych odnosi się także do nich.
Nazwa podmiotu Adres
James Hardie Europe Holdings 2 GmbH Niemcy, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
James Hardie Europe GmbH Niemcy, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
Fermacell SAS Francja, 30 Rue de l'Industrie, 92500 Rueil-Malmaison
Fermacell B.V. Niderlandy, Loonsewaard 20, 6606 KG Niftrik
Fermacell Spain S.L.U. Hiszpania, Barrio La Estración s/n, 39719 Orejo, Cantabria 
Fels Recycling GmbH Niemcy, Westrampe 6, 38442 Wolfsburg
Fermacell Schraplau GmbH  Niemcy, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
James Hardie Insurance Limited Irlandia, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20
James Hardie Holdings Ltd. Irlandia, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20
James Hardie Europe B.V. Niderlandy, Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam
James Hardie Building Products Ltd Zjednoczone Królestwo, One Fleet Place, London EC4M 7WS
James Hardie Batiment SAS Francja, 6 Place de la Madeleine, 75008 Paris,
James Hardie Building Products Inc. USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604
JH Research LLC USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604
CGC Products LLC USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604
 
Informacja o przysługującym Państwu prawie do wniesienia sprzeciwu
Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego
Mogą Państwo w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego. Proszę wziąć pod uwagę, że z przyczyn organizacyjnych Państwa sprzeciw i korzystanie z danych w ramach już trwającej kampanii mogą z sobą kolidować.
 
Sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących Państwa szczególnej sytuacji
Mają Państwo prawo w dowolnej chwili z przyczyn szczególnej sytuacji wnieść zarzut wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Nie będzie nam wolno nadal przetwarzać Państwa danych osobowych, jeżeli nie wykażemy, że nasze ważne prawnie uzasadnione interesy jako administratora mają nadrzędny charakter wobec Państwa interesów, praw i wolności lub że przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
Swoje sprzeciwy mogą Państwo wnieść nieformalnie. Sprzeciwy należy kierować na następujące adresy:

James Hardie Europe GmbH

Bennigsen-Platz 1

40474 Düsseldorf

NiemcyNiemcy (wyłącznie): [email protected] 

Europa (ogólnie): [email protected] 
 
×